Q. Hva er egentlig Bokhylla-tjenesten?

Det stod en del om Bokhylla her om dagen, men hva er egentlig avtalen og hva innebører det?


Svar

Bokhylla

Nasjonalbiblioteket har avtaler med Kopinor om tilgjengeliggjøring av bøker på internett (Bokhylla) og om digital kopiering og formidling i bibliotek.

Gjennom Bokhylla-avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor var det per 1. februar 2018 digitalisert og tilgjengeliggjort på nettet 272 994 bøker med utgivelsesår fram til år 2000.

Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse. Videre kan Nasjonalbiblioteket etter konkret forespørsel gi andre brukere tilgang for særskilte formål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål, etter nærmere definerte kriterier.

I henhold til avtalen er det ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift av bøker før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt, det vil si 70 år etter opphavsmannens dødsår. Avtalen gir videre den enkelte rettighetshaver rett til å trekke enkeltbøker fra Bokhylla.

Bokhylla.no ble lansert i 2009 og omfattet da ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. Tjenesten ble gjort permanent i 2012 og ble da utvidet til bøker utgitt til og med 2000.

Les avtalen her:

 

Digital kopiering og formidling i bibliotek

Avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor gir offentlige bibliotek anledning til – for enkeltpersoners forskningsformål eller private studieformål – å formidle digitale kopier av enkeltartikler eller korte avsnitt av verk. Utgangspunktet skal være en konkret bestilling.

Avtalen gjelder ikke dagspresse, notepublikasjoner eller materiale som er utgitt og anskaffet i digital form.

Les veiledning og avtaletekst:

 

Se markeringen av Bokhylla på Nasjonalbiblioteket 01.02.2018

I lenken under kan man se opptaket fra markeringen av at Bokhyllaprosjektet er ferdig, som fant sted i Målstova på Nasjonalbiblioteket torsdag 01.02.2018. Her kan man se direktør Aslak Sira Myhre fortelle om starten og utviklingen, kulturminster Trine Skei Grande snakke om blant annet viktigheten av digitaliseringen (og takke alle i Mo i Rana for god jobb) og Kopinor-direktør Yngve Slettholm si litt om bakgrunnen for hvordan Bokhylla er mulig avtalemessig.

Klikk deg inn her for å se hele markeringen!

P.S. Streamingen fungerer ikke i Microsoft Edge ennå, åpne lenka i en annen nettleser om du bruker dette.

 

 

  • Siste oppdatering 24.05.2018
  • Visninger 358
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 1   1

Contact Us