Q. Kven sit i leiinga av Nasjonalbiblioteket?

Svar

Leiinga ved Nasjonalbiblioteket

Direktøren har det overordna ansvaret for å planleggje, drive og utvikle bibliotekverksemda. Leiargruppa til direktøren består av assisterande direktør og sju avdelingsdirektørar.

 

Direktør
Aslak Sira Myhre
Førespurnader til Aslak Sira Myhre kan sendast til Hilde Stenberg
Presse kan kontakte presseansvarleg Nina Bræin

Assisterande direktør
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02

Fagavdelingar

Digital bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk
Tlf. 75 12 12 16

Forsking og formidling: avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien
Tlf. 23 27 61 68

Kulturformidling og informasjon: avdelingsdirektør Ida Berntsen
Tlf. 23 27 60 04

Tilvekst og kunnskapsorganisering: avdelingsdirektør Jonny Edvardsen
Tlf. 75 12 11 45

Stabsavdelingar

Økonomi, personal og juss: avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg
Tlf: 23 27 60 18

Bygg og tekniske tenester: avdelingsdirektør Bjørn Skevik
Tlf. 75 12 13 44

Sekretariat for bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand
Tlf. 23 27 61 38

  • Siste oppdatering 29.09.2018
  • Visninger 193
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   0

Contact Us