Kan jeg få tilgang til Nettbiblioteket fra utlandet?

Brukere i utlandet kan i visse tilfeller få tilgang til materiale i Nettbiblioteket som ellers er utilgjengelig utenfor Norge.

På bakgrunn av en avtale mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket, den såkalte Bokhylla-avtalen, kan mange bøker i Nettbiblioteket gjøres tilgjengelige for brukere med norsk IP-adresse. Avtalen gjelder bøker utgitt i Norge som er utgitt i eller før år 2005. Også et lite utvalg tidsskrifter kan tilgjengeliggjøres på dette grunnlaget.

Brukere uten norsk IP-adresse kan søke om tilgang til dette materialet.

Tilgang i utlandet gis til særskilte bruksformål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål. Oversettere, herunder medlemmer av Norsk Oversetterforening (NO), har også mulighet til å søke om tilgang. Oversetterstatus bør dokumenteres.

Om søknaden din blir innvilget vil du kunne lese alt materiale merket «Tilgang for norske IP-adresser», uavhengig av hvor du er. Du får tilgang i en periode på 6 måneder, med mulighet for forlengelse. 

Du finner søknadsskjema her

For å søke sender du ferdig utfylt og signert søknadsskjema til bokhyllatilgang@nb.no