Q. Hvordan får jeg digtal tilgang til pliktavlevert materiale i mitt bibliotek?

 

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre offentlige bibliotek. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket.

Det kan gis tilgang til inntil to samtidige brukere for hvert objekt.

Dersom objektet er opptatt av to andre brukere, må du prøve igjen senere for å få tilgang.

Vi har ingen tjeneste for å kunne reservere objekter til bestemte tidsrom eller ventelister dersom objektet er opptatt.

Når du åpner objektet må du bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål. Idet du gjør denne bekreftelsen, låner du objektet i inntil 8 timer. Lånet varer i 2 timer ved inaktivitet.

Tilgangen til de digitale objektene gis ved strømming. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet. Forøvrig gjelder vanlige regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

For å få kunne søke om tilgang må du logge deg på vår tjeneste med din Feide-id eller MinId.

Innsendte søknader må godkjennes av personalet i ditt lokale bibliotek. Du må oppholde deg i biblioteket så lenge du bruker tjenesten. Tilgangen til å låne pliktavlevert materiale gjelder i 8 timer etter at tilgangen er aktiveret.

Alle søknader slettes etter endt bruk eller hvis de ikke aktiveres av ditt bibliotek innen 48 timer.

Se forøvrig våre sider om personvern for behandling av personopplysninger.


Svar

  • Siste oppdatering 23.08. 2019
  • Visninger 110
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   0

Send inn spørsmålet ditt

Vi behandler henvendelser i åpningstiden (9-19, lørdager 9-14). Du kan normalt forvente svar i løpet av påfølgende virkedag.