Hvem skal jeg kontakte om jeg vil donere noe til Nasjonalbibliotekets samling?

Vi tar gjerne imot materiale til samlingen vår dersom vi har mangler.

Kontakt gavemottak@nb.no, så gjør vi en vurdering. Send gjerne liste over materialet du vil donere.

Dersom du vil donere arkivmateriale kan du kontakte spesiallesesalen@nb.no.