Hvorfor er boka i Nettbiblioteket unntatt ordningen for tilgang etter søknad?

Fra og med 22. mars 2023 vil ikke lenger litteratur som er pensum ved landets høgskoler og universitet være tilgjengelig digitalt i Nettbiblioteket. Begrensingen gjelder kun for brukere som må søke om tilgang.

Begrensingen gjelder pensumlitteratur uavhengig av om og hvor man er student. Materialet det gjelder vil være merket "Denne boka er unntatt ordningen for tilgang etter søknad" i Nettbiblioteket.

Disse bøkene vil fremover kun være tilgjengelige for vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, samt på PC-ene i Veiledningens lokaler i Nasjonalbiblioteket.