Q. Hva mener vi med "allment tilgjengelig materiale"?

Svar

Dersom dokumentet blir lagt ut for salg, utleie eller på annen måte blir spredd utover en avgrenset, sluttet krets, er det allment tilgjengelig. Rent bedriftsinterne dokument er likevel ikke avleveringspliktige, men det er derimot dokument som blir spredd til medlemmene i en åpen organisasjon. Er du i tvil, kan du sende oss et eksemplar merket "Til vurdering" eller ta direkte kontakt med oss.

  • Siste oppdatering 19.10.2017
  • Visninger 71
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   0