Q. Hva skal pliktavleveres?

Svar

Alt som er gjort allment tilgjengelig i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medieformat utgivelsen har. Også elektroniske dokumenter er omfattet av loven.

Allment tilgjengelig
Et dokument er gjort tilgjengelig for allmenheten når et eksemplar blir lagt fram for salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte blir spredt utover en privat krets. Det kan også bli gjort tilgjengelig gjennom framføring, framvisning, kringkasting eller liknende.

Utenlandske produksjoner
Dokument laget i utlandet skal bare avleveres dersom det er laget for en norsk utgiver eller er spesielt tilpasset allmenheten i Norge.

 

  • Siste oppdatering 02.08.2018
  • Visninger 70
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   0