Q. Publikasjonen vi tidligere ga ut på papir, finnes nå bare på Internett. Hvordan avleverer vi da?

Svar

Nasjonalbiblioteket laster ned publikasjoner på Internett når det er praktisk mulig. Send oss bare en e-post til pliktavlevering@nb.no med lenke til dokumentet og opplysninger om hvem som er utgiver, så laster vi ned publikasjonen. 

 

 

 

  • Siste oppdatering 14.02.2018
  • Visninger 62
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   1