Q. Hvem betaler kostnadene i forbindelse med avleveringen?

Svar

Som hovedregel er det den som skal avlevere, dvs. utgiveren eller produsenten, som skal dekke kostnadene i forbindelse med avleveringsplikten. Hvis kostnadene er svært store kan Nasjonalbiblioteket etter søknad refundere hele eller deler av produksjonskostnadene. Alternativt kan antallet som skal avleveres reduseres. Søknaden må inneholde opplysninger om kostnader til produksjon av de eksemplarene som skal avleveres, som for eksempel trykk og innbinding, samt opplysninger om opplag og utsalgspris. Kostnader knyttet til utarbeidelse av sats og trykkegrunnlag skal i utgangspunktet ikke medregnes, fordi dette er kostnader som vil påløpe uavhengig av avleveringen. Søknaden kan Nasjonalbiblioteket sendes pr. post eller e-post . 

  • Siste oppdatering 12.10.2017
  • Visninger 66
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   0