Q. Hvilke regler gjelder for digitaltrykkerier og publikasjoner produsert på forespørsel?

Svar

Ifølge Lov om avleveringsplikt skal utgiver avlevere fem eksemplarer av allment tilgjengelige dokumenter til Nasjonalbiblioteket. Når det gjelder bøker trykt på forespørsel, såkalt print on demand, er ofte antallet eksemplarer som er framstilt ved hvert opptrykk svært lite. Nasjonalbiblioteket skal da motta avlevering ved første opptrykk, men ved nye, uforhandrede opptrykk er det ikke nødvendig å avlevere. I utgangspunktet skal fem eksemplarer avleveres ved første opptrykk, men det er anledning til å søke om å få redusert antallet eller om å få dekt kostnadene til produksjon av eksemplarene som skal avleveres. For mer informasjon, ta kontakt med oss. 

  • Siste oppdatering 28.09.2017
  • Visninger 66
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   0