Q. Hvordan får jeg lånekort?

 

 


Svar

Lånekort

Lånekort

For å benytte deg av Nasjonalbibliotekets materiale må du ha et personlig lånekort.

Alle personer over 18 år kan få lånekort.

Lånekort er gratis.

Lånekort får du ved henvendelse til utlaanet@nb.no / 23 27 60 12, eller ved å komme til Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110 på Solli Plass, Oslo. Du må vise gyldig legitimasjon med bilde, fylle ut skjema og underskrive vårt utlånsreglement. Har du lånekort fra et annet bibliotek, eventuelt studentkort er det fint om du tar det med.

Lånekort gir adgang til et utvalg elektroniske ressurser hjemmefra.       

 

Hvilke opplysninger trenger dere for å lage et lånekort til meg?

For å lage et lånekort trenger vi følgende informasjon om deg:

navn

fødselsdato (ikke hele personnummeret)

e-postadresse (som du bruker jevnlig)

evt. studiested

adresse

mobilnummer

Disse opplysningene kan du evt. gi oss på telefon eller sende på e-post før du kommer innom for å skrive under utlånsreglementet og hente selve lånekortet.

Skjema for lånekortsøknad

 

Lån

Vi skiller mellom to type lån:

Lesesalslån: Materiale som ikke kan lånes med hjem blir utlevertlesesalen i 2. etasje. Det registreresditt lånekort og leveres ut mot fremvisning av lånekort eller annen gyldig ID. Materialet stårlesesalen i 14 dager, og kan forlenges.


Hjemlån: Hjemlånseksemplarer hentes i utlånsskranken i 1.etasje. Lånetiden er 4 uker og lånet kan fornyes inntil totalt 112 dager hvis ingen andre venter. Du kan selv fornye lån i Oria.

 

Lån fra andre bibliotek

Innlånstjenesten bestiller bøker og kopier fra andre bibliotek i inn- og utland for personlige brukere som ikke har et institusjonsbibliotek å henvende seg til.  Hvis materialet finnesandre åpne bibliotek innen Oslo, må man selv oppsøke dette biblioteket.

For norske bibliotek: https://bibliotekutvikling.no/ressurser/tjenester-fra-nasjonalbiblioteket-til-bibliotekene/innlanstjenesten/ 

Innlån fra Norden er gratis, men utenfor Norden koster et lån 100 kronerKopier er gratis.

innlaanet@nb.no / 23 27 60 70.

 

 

 

 

 

Emne

  • Siste oppdatering 12.06.2018
  • Visninger 427
  • Svart av Eva Rogneflåten

FAQ Actions

Var dette til hjelp? 0   0

Contact Us